Iconostas pictură catapeteasmă

iconostas
iconostas

Pictură iconografică pentru iconostas lucrări de înaltă calitate executată după modele, izvoade iconografice ale icoanelor din muntele Athos.

Icoanele pictate pe lemn pentru catapeteasmă sunt executate în tehnica tempera cu emulsie de ou în manieră bizantină sunt pictate manual de pictorul Călin Bogătean, ,,un urmaș al vechilor iconari”.

Pictura iconografică pentru iconostas cuprinde icoane executate manual de vânzare și la comandă pentru catapeteasmă ansamblu iconografic total sau icoane de închinăciune.

Termen de execuție 30-90 zile pentru lucrări mici / 80-360 zile pentru lucrări mari.

Obiecte de artă spirituală pentru catapeteasmă

Aici puteți găsi consultanță de specialitate pentru lucrări bizantine ortodoxe pe lemn idiferent de mărime pentru iconostas. Pictură bisericească la comandă, pictură de icoane ortodoxe pentru catapeteasmă, icoane individuale cu sfinți și scene religioase. Icoane bizantine ortodoxe, icoane, indiferent de marime, pe lemn. Termen de executie 360 -500 zile.

Călin Bogătean realizează pictura icoanelor în manieră bizantină după marii maestri iconari din Muntele Athos pentru iconostas, colectii particulare, cadouri. Icoanele sunt realizate conform erminiei și tradiției picturii bisericești în tempera cu emulsie pe suport de lemn.

Iconostas metode de lucru

Iconostas pictură icoane pe lemn metode de lucru pentru catapeteasmă

Iconostas icoane pictate pentru catapeteasmă
Iconostas icoane pictate pentru catapeteasmă

Artistul examineaza în prealabil pictura bisericească (Fresca) existentă, acolo unde aceasta există, iar integrarea icoanelor în iconostas este realizată în așa fel ca aceste icoane să fie o continuare de stil și cromatică a picturii existente pentru ca armonia iconografică și stilul acesteia să nu sufere.

În prezent, Călin este Specialist în artă, artă populară și meșteșuguri tradiționale la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. A activat ca și sculptor în lemn mai bine de 15 ani iar în prezent acesta doar coordonează această activitate recomandându-vă cei mai buni sculptori din județul mureș cu care acesta colaborează. Dacă doriți un ansamblu sculptural acesta vă recomandă sculptori profesioniști care vă vor executa orice proiect dorit. Artistul datorită timpului limitat precum și a multor activități în care este inclus se ocupă doar de execuția icoanelor pentru iconostas.

Dacă deja aveți un iconostas executat de alt meșter Călin Bogătean vă stă la dispoziție în alegerea și executarea icoanelor care să confere o continuitate stilistică ansamblului sculptural motivelor și curentului sculptural aplicat pe catapeteasmă.

Mențiune
Pe fața icoanei, icoanelor conform tradiției și regulilor canonice nu se face nici un înscris personal decât cel aprobat de Sfântul Sinod privind înscrisurile pe icoană.
Orice înscris legat de date tehnice, donator etc. se face pe dosul icoanei.

Icoana artă tradiție credință click …