Autoportretul-de la icoană la portret-legătura cu tradiţia picturii

Autoportretul legatura cu traditia picturii demers plastic

Autoportretul de la icoană la portret
Autoportretul de la icoană la portret

Portretul este o stare văzută prin ochii şi sufletului artistului şi transpusă cu ajutorul penelului în pictură. Călin Bogătean surprinde stări emoţionale şi st ări ale materiei pe care le îmortalizează în acel tablou.

Arta portretului este una din cele mai grele şi mai dificile ramuri din arta plastică, deoarece aici un rol direct îl joacă personalitatea, caracterul şi starea de moment a subiectului (modelului). Artistul este un fin analist care reuşeşte să vadă şi să simtă interiorul persoanei pictate.

Demersul portretistic prin tema Affect Displays, capătă noi valenţe decorul nu mai este un factor atât de important, mesajul ocupând locul principal.

Acesta se reduce la standardul iconic, la miş cările faciale care exprimă starea emoţională a omului, stare deosebit de importantă în exprimarea expresivităţii artistice folosită permanent atât la începutul istoriei artei cât şi în zilele noastre.

Abordarea clar-obscurului ca şi procedeu, folosind o paletă cromatică caldă cu contraste puternice face totuşi timid legătura cu tradiţia picturii. Procedeele stilistice de surprindere a luminii şi a umbrei se face cu ajutorul instrumentelor moderne.

Redarea volumelor, modelarea formelor, s-a făcut cu ajutorul tonurilor locale (deschise, în lumină şi închise, în umbră), a nuanţelor dozate cu chibzuinţă iar fondul este realizat în culoare închisă vibrată pentru a da profunzime lucrărilor şi de a crea un contrast de închis-deschis, de uşor-greu, o luptă permanentă între întuneric şi lumină, o luptă a omului cu trăirile, problemele şi convingerile sale.
Autoportretul legătura cu tradiţia picturii

Alegerea dimensiunii fiind una cu laturile egale şi anume 30 x 30 cm şi 50 x 50 cm. este una de ordin simbolic, simboluri care reduc la esenţă adevărurile cele mai complexe. Acestea sunt ca o schiţă ale realităţii.

Pătratul, simbol semnifiant al pă mântului, conferă atmosferei compoziţionale stabilitatea, cele patru laturi sunt ancorate în cele patru puncte cardinale, corespondenţe a le celor patru anotimpuri.
Pătratul este baza pe care apoi se înalţă în vârf clădind piramida, simbol al perfecţiunii stare la care omul tinde mereu.
Alegerea dimensiunii 50×50 cm. şi dispunerea ei rombică face ca lucrările în ansamblul lor şi cursivitatea acestora să fie ruptă dar care la rândul lor s ă dea naştere ritmului.

Autoportretul legatura cu traditia picturii – plan expozițional

Dispunerea fizionomică în formă romboidală face ca delimitarea acestuia să poată fi separată în două şi să dea naştere la două piramide, una cu vârful în sus, iar cealaltă cu vârful în jos ca semn de delimitare între ancestral şi terestru. Partea raţională fiind situată în piramida de sus, iar cea telurică a simţurilor în piramida de jos.
Dispunerea lucrărilor în plan expoziţional poate fi aşezată în orice combinaţie în funcţie de suprafaţa de panotare.

Autoportretul legătura cu tradiţia picturii
Autoportretul legătura cu tradiţia picturii

Aceste stări pornesc în general de la starea meditativă a omului de la imaginea iconică pură a icoanei necreată de mâna omenească (mahrama Veronicăi) şi până la stările primare personale sau stări induse de mediul şi factorii înconjurători.

Autoportretul legatura cu traditia picturii în ulei pe pânză, Autoportretul legatura cu traditia picturii detaliu fizionomic, Autoportretul legatura cu traditia picturii affect displays, Autoportretul legatura cu traditia picturii tablou în ulei pe pânză, Autoportretul legatura cu traditia picturiistudiu de portret,