Pomul vieții troiță

Troițe din lemn pictură icoane bizantine ortodoxe
Troițe din lemn pictură icoane bizantine ortodoxe

Pomul vieții troiță sculptură executată manual în lemn de fag și paltin și pictată cu icoane cu sfinţi şi scene religioase iconografice bizantine ortodoxe pe ambele fețe de pictorul Călin Bogătean, un urmaș al vechilor iconari. Această creație artistică se mai numește „ Pomul Vieţii”, roata de foc, roata credinței, etc. Aceasta la origini era un obiect simbolic de procesiune asemeni crucii de astăzi care se punea în fruntea cortegiului și se scotea din biserică doar la sărbătorile mari în sec. XV-XVI. Avea dimensiuni nu foarte mari şi era ţinută de un bărbat de seamă al satului. Această roată era alcatuită dintr-un cerc pe care era sculptată frânghia simbol al continuităţii.

Pomul vieții poartă denumirea de pom, datorită asemănării în chip simbolic cu un arbore, un pom asemeni celui care se găseşte în natură, o punte de legătură între cer şi pământ.

Acest pom îsi are înfipte rădăcinile în pământ şi coroana în cer. Ţinută de om şi purtată acesta reprezintă legătura divină dintre pământ şi cer. Reprezentarea esenței creştin ortodoxe este realizată compozițional prin două scene principale iconografice pictate una pe fața crucii iar cealaltă pe dosul acesteia și anume: Răstignirea şi Învierea Domnului, unde Iisus Hristos preia păcatele oamenilor şi le mistuie prin jertfa sa…Învierea şi slava sa este propria noastră înviere. Toate acestea domină sub semnul crucii simbol al întregii creştinătăţi şi ocupă centrul de interes al lucrării.

Acesta este încadrat de un cerc care reprezintă simbolic perfecţiunea Dumnezeiască, Dumnezeiescul absolut… Continuitatea vieţii este redată prin colacul sculptat asemenea unei funii fără de început, fără de sfârşit. Razele divine sunt prelunite asemenea unor raze, ( ramuri), spre crucile aflate în extremitatea cercului în cele 15 cruci unde Dumnezeu Tatăl ocupa locul cel mai înalt al Pomului, urmat de-a dreapta de preacurata Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, iar de-a stânga de Înaintemergătorul Sf. Ioan Botezătorul şi Maria Magdalena, creştinul păcătos întors la deapta credinţă a lui Dumnezeu.

Așa cum Hristos este viţa cei 12 apostoli aflaţi de jur împrejur sunt mlădiţele. Sângele Domnului, răscumpărarea oamenilor în mod simbolic este pictat asemenea unor struguri, căci vinul este sângele Domnului, seva vie a vieţii care împreună cu pâinea care este trupul Domnului, prin sfânta împărtăşanie este esenţa vieţii Bisericii Creştin – Ortodoxe prin care omul devine Hristofor. (purtător de Dumnezeu).

Pomul vieții este o lucrare executată în anul 2003, aceasta a fost premiată cu locul I la expoziţia naţională de icoane 2004 din Bucureşti.

Lucrare de vânzare 4000 euro Termen de execuție 65 – 120 zile Dimensiune: 210 cm x 160 cm

Pomul vieții galerie foto

Icoana artă tradiție credință click …